“EH sino bang gusto niyong maging presidente?”

Posted: February 5, 2015 in All in a day's work

benigno-aquino-mamasapano-truth-commission

May mga nagtatanong sa panawagang “resign”: “Sino po ba ang gusto ninyong maging presidente?”

Tapatang sagot: Wala ho kaming hinahangad na iluklok na kung sinong pulitiko para maging presidente. Ang hangad po namin ay baguhin ang sistemang bulok at mapalakas ang boses at kapangyarihan ng mamamayan. Tapatang sagot muli. Hindi po namin ito ginagawa para kay Binay o kung sinumang pulitiko. Wala ho sa pulitiko ang kaligtasan natin. Nasa kamay po ng mamamayan, wala sa mga pulitiko, ang tunay na pagbabago.

Eh ano ang ipapalit kapag nag-resign si Aquino ?

Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari dyan eh. Parang EDSA 1 na extraconstitutional ang scenario o parang EDSA 2 na constitutional succession ang itsura.

Para sa mga aktibista, syempre mas maganda yung una. Mas malaki ang tsansang magtulak ng mga kagyat na reporma kung may konsehong transisyon na papalit. Ito rin ang maghahawan ng daan para sa eleksyon. Kasama dapat sa konseho ang iba’t ibang pwersa na kumilos laban sa kasalukuyang rehimen. Pero magiging posible lang ito kung malakas talaga ang pagkilos ng mamamayan para mapupwersa ang mga naghahari na kilalanin ito.

Magkakaroon pa rin ng eleksyon matapos ang transisyon. Taongbayan pa rin ang pipili ng lider na ihahalal nila. Pero kahit sa panahon ng transisyon, magtutulak tayo ng mga makabuluhang repormang makakatulong sa mamamayan. Sa proseso, lumalakas din ang boses ng mamamayan. Mahirap din ho talaga yung business as usual lang eh. Yung magpalit lang ng tuktok eh akala nila ayos na ang lahat. Wala po tayong ganung ilusyon.

So anu ulit ang papalit? Sa kagyat ay isang konsehong transisyon para sa pambansang pagkakaisa. Sino ang bubuo nito? Iyong mga nagtulak ng pagbabago at yung mga pwersa at personaheng naghahangad ng pagbabago. Lilitaw at makikilala natin sila sa proseso ng paglaban sa rehimen.

Tama po na hindi naman malulutas ang lahat ng problema natin kapag napalitan lang presidente. Pero ang mahalaga dito, at nakita na natin ito sa kasaysayan, napapalakas ang tinig ng mamamayan at napapahina ang sistemang bulok. napapanagot din ang mga malalaking maysala, hangga’t sa dumating ang araw na may sapat na lakas na tayo para ganap na mabago ang bulok na sistemang iyan.

Kaya ang tanong ay hindi kung sinong presidente ang nais nating ipalit. Ang mas tamang tanong siguro ay anong sistema ang nais nating ipalit. Walang maikling paliwanag o daan tungo dyan na pwedeng pagkasyahin sa isang FB post. Masasabi lang natin ang itinataguyod natin bilang alternatibo sa bulok na sistema ang TUNAY NA KALAYAAN AT DEMOKRASYA, REPORMA SA LUPA, PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON, NAGSASARILING PATAKARANG PANLABAS AT MAKABAYAN, SIYENTIPKO, MAKAMASANG KULTURA.

Sa mga nagtatanong, marami pong organisasyong kaanib ng BAYAN ang handang magpaliwanag sa inyo ang PAMBANSA DEMOKRATIKONG programang ito labas po sa FB at social media.

Pero sa kagyat, pwede naman siguro nating pagkaisahan na lubhang kailangan natin ang pagbabago. At ang kasalkuyang nakaluklok sa Palasyo ay hadlang di lamang sa pagbabago kundi pati sa katotohanan at pananagutan. ###

 

Ang artikulong ito ay orihinal na lumabas bilang FB status post.

Advertisements

Comments are closed.