Pangwakas na talumpati sa Assembliya ng P1NAS

Posted: October 20, 2015 in Uncategorized
IMG_5290

Oktubre 20, 2015

“Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Mamili ka!”

Sa umpisa ng pelikulang Heneral Luna, ito ang tanong ni Antonio Luna sa mga lider ng gobyernong Aguinaldo na nag-aalangan pa sa paglaban sa mga mananakop Amerikano.

Ang tanong ay lubhang napapanahon at akma ngayon. Hindi ito rhetoric lamang. May malalim itong pinag-uugatan.

Negosyo, o monopolyo kapitalismo, o imperyalismong US ang nagtulak para sakupin nito ang Pilipinas noong 1899. Kailangan ng US noon ng pagkukunan ng murang resources at laborgayundin ng tambakan ng surplus na produkto at kapital nila.

Negosyo rin ng mga imperylistang bayan ang dahilan ng sigalot sa West Philippine Sea. Lalo pa ngayon na matindi ang banggaan at pagligsahan ng mga malalaking bansa. Ang US, China, maging ang Japan, ay itinutulak na kani-kaniyang pang-ekonomiyang interes kung kaya’t matindi ang pusisyunan sa West PH Sea. Ang China ay isang rising imperialist power na gustong palakasin ang papel sa rehiyon, at kontrolin din ang resources sa West PH Sea. Ang US, ganun din, nais manatiling isang Pacific Power kaya ginagamit ang “pivot” o pagdidiin ng militar nito sa Asya dahil narito ang malaking interes nila sa ekonomiya.  Maging ang Japan, ngayon ay binago ang probisyon ng kanilang Peace Constitution para pahintulutan ang pagpapadala nito ng mga tropa sa ibayong dagat.

Lahat sila, pinag-aagawan ang mga dagat at isla sa West PH Sea, batay sa kani-kanilang interest sa negosyo o interes sa ekonomiya. Pero pakatandaan natin, hindi pareho ang interes nila, sa interes nating mga Pilipino. Ilang ulit na itong pinatunayan sa kasaysayan.

Sa Nobyembre ay darating sa Pilipinas ang mga lider ng mga bansang nagpapaligsahan sa West PH Sea. Bakit sila narito? Eh ano pa kundi para pag-usapan ang negosyo! Narito sila para sa APEC Economic Leaders meeting, isang kalipunan kung saan pinag-uusapan ng mga malalaking bansa kung paano paghati-hatian ang mundo.

Kung dati ay kinakailangan nating pumunta sa Chinese Embassy sa Makati at sa US embassy sa Manila, ngayon sina US President Barack Obama, Chinese president Xi Jinping at maging si Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang darating sa Pilipinas. May pambihirang pagkakataon tayo para iparating sa mga lider ng malalaking bansa na hindi tayo payag sa ginagawang paligsahan ng lakas at armas sa West PH Sea. Di tayo payag sa pangangamkam at pambabraso ng China. Pagkakataon ito para sabihin sa kanila na kahit maliit na bansa lang tayo, titindig tayo para sa Soberanya, at hindi tayo yuyuko sa sinumang nais samantalahin ang sigalot para lamang sa kanilang pansariling interes.

Di tayo payag na saklutin ng mga dayuhan, kuko man ng Agila o Dragon. Mga kababayan, ang sigalot sa West PH Sea ay pagkakataon din para tignan natin ang kalagayan ng ating bansa. Kung bakit tayo nananatiling mahina, at halos walang material na kakayanan para depensahan an ating teritoryo. Pagkakataon ito para tindigan ang prinsipyo ng tunay na kalayaan bilang batayang kundisyon para sa tunay na kaunlaran. Hindi tayo uunlad, hangga’t di tayo tunay na malaya. Hind tayo magiging malaya kung patuloy tayong aasa sa dayuhang may ibang agenda.

Noong naghimagsik sina Bonifacio sa Kastila at sina Luna sa mga Amerikano, hindi nila tinanong kung kakayanin ba ng mga Pilipino na tumindig laban sa mga higante. Hindi iyon ang pangunahing konsiderasyon sa paglulunsad ng rebolusyon. Malinaw sa kanila na KAILANGANG tumindig ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan at pambansang interes, gaano man kahirap ito at gaano man kalaki ang sakripisyo.

Nahaharap muli ang bayan natin sa parehong sitwasyon. Kaya ang tanong muli, “Bayan o sarili? Negosyo o kalayaan?”

Mga kababayan, tayo na’t tapusin ang sinumulan ni Bonifacio at Luna.

Mabuhay ang P1NAS! Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

12122791_10206800157336169_2205062564710130136_n (1)

Advertisements

Comments are closed.