​FAQ sa ceasefire at peace talks

Posted: February 4, 2017 in Uncategorized

Ano ang ibig sabihin ng unilateral ceasefire? Ang unilateral ceasefire ay deklarasyon ng tigil-putukan ng isang panig sa armadong labanan nang hindi nangangailangan ng kasunduan ng magkabilang panig o katugon (reciprocal) na deklarasyon sa katunggaling panig. Ginagawa ito para mabigyan ng paborableng klima ang usapang pangkapayapaan. 

Maaaring magdeklara ng sabay na unilateral ceasefire and dalawang panig. Kanya-kanyang kautusan sa kanya-kanyang mga tropa ang inilalabas para sa implementasyon ng kanya-kanyang unilateral ceasefire. Kanya-kanya ding monitoring kung naipapatupad ba ang tigil-putukan ayon sa kautusan o gabay (guidelines).

Sa nakaraan, nagdedeklara ang Gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ng kani-kanyang unilateral ceasefire pagdating ng panahon ng Pasko at Bagong Taon.

Nang magbukas ang pormal na peace talks sa panahon ng administrasyong Duterte noong nakaraang taon, nagdeklara ng magkahiwalay na unilateral ceasefire ang GRP at NDFP.

Ano ang status ng unilateral ceasefire ng NPA?

Pebrero 1 nang magdeklara ang NPA na tinatapos na nito ang unilateral ceasefire, epektibo sa Pebrero 10. Bunsod ito ng kabiguan ng GRP na tuparin ang pangako ni Pangulong Duterte na palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal, at resulta ng nagpapatuloy na operasyong militar ng AFP sa mga komunidad. Ito ang pinakamahabang ceasefire na pinasok ng mga rebolusyonaryong pwersa, tumagal ng higit 150 araw. Sa loob ng panahong ito ay nagpatuloy ang mga operasyong militar at psy-war sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Nagpatuloy ang mga pagpatay sa mga magsasaka at Lumad ng mga pinaghihinalaang militar at paramilitar. Ayon sa NDF, aabot sa 500 barangay ay sumailalim sa operasyong militar ng AFP. 

Sa pagtatapos ng unilateral ceasefire ng NPA, magpapatuloy ang labanan. Aktibong dedepensa ang NPA kontra sa mga operasyong militar ng AFP.

Ano ang status ng unilateral ceasefire ng GRP?

Pebrero 3 nang ianunsyo ni GRP President Rodrigo Duterte na tinatapos na rin nila and unilateral ceasefire sa NDFP. Pinag-utos ni Duterte sa AFP na maghanda para sa labanan.

Ibig bang sabihin nito na tapos na ang usapang pangkapayapaan?

Hindi sa pagtatapos ng ceasefire natatapos ang peace talks. Maaaring magpatuloy ang peace talks at magbuo ng mga kasunduan kahit walang ceasefire. Ganito ang karanasan sa mga nagdaang rehimen. 

Hindi ba sa ceasefire nasusukat ang sinseridad sa peace talks?

Hindi ang ceasefire ang sukatan ng sinseridad at kaseryosohan sa peace talks. Mas mahalagang sukatan ang pagtataguyod ng mga napirmahang kasunduan at pagbubuo ng bagong mga kasunduan sa repormang sosyo-ekonomiko, pulitikal at konstitusyunal. 

Samantala, maaaring may ceasefire nga pero kung wala namang makabuluhang pagbabago para sa mamamayan, mauuwi din ito sa wala. 

Ano ang pagkakaiba ng “bilateral” at “unilateral ceasefire”? 

Ang “bilateral ceasefire” ay isang pormal na kasunduan sa pagitan ng dalawang magkatunggaling panig na itigil muna ang digmaan/labanan sa loob ng isang takdang panahon at batay sa mga tinakdang kaisahan o kundisyon. Magkaiba ang “bilateral” at ang “unilateral ceasefire”.

Maaari pa bang humantong sa bilateral ceasefire kung sa unilateral ceasefire ay nagkaproblema  na?

Ayon sa NDFP, handa itong pumasok sa isang istableng bilateral ceasefire kung tutuparin ng GRP ang pangakong palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal at kung mareresolba ang isyu ng militarisasyon ng mga komunidad. 

Ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal ay usapin ng hustisya at obligasyon ng GRP sa mga napirmahang kasunduan. Hindi dapat gawing baraha sa negosasyon ang mga bilanggong pulitikal. 

Ano ang hinaharap ng peace talks ngayon?

Dapat magtuloy ang peace talks kahit walang ceasefire. Sa Abril 2-6 ang susunod na round para ituloy ang pag-uusap sa repormang sosyo-ekonomiko. Malaking pakinabang sa mamamayan kung mabubuo ang kasunduang ito dahil nakatuon ito sa paglutas ng mga ugat ng armadong tunggalian.

Ano ang maaaring gawin ng mamayan?

Dapat nating patuloy na suportahan ang peace talks. Dapat ipanawagan sa magkabilang-panig na magpursige sa paglutas ng ugat ng armadong labanan. Sa labas ng negosasyon, tuloy ang pakikibaka para sa tunay na pagbabago. Makakatulong ito sa pagpapatingkad ng mga usapin sa negosasyon. Maging mapagbantay din tayo sa mga nais isabotahe ang peace talks. Dapat silang ilantad at labanan. ###

Advertisements

Comments are closed.